Gizlilik ve Çerez Politikası

RepeatCar Gizlilik ve Çerez Politikası:

Aşağıda;  www.repeatcar.com adresinde yer almakta olan web sitesine ait kullanım şartları ve kullanım şartlarına dair tanımlar yer almaktadır.

Bunu istinaden;  Site: www.repeatcar.com adresinde yer almakta olan web sitesini ifade etmektedir.

Şirket: Sitenin sahibi konumunda bulunan Repeat Otomotiv ifade etmektedir. (Repeat Otomotiv Araç Kiralama İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi)

Kullanıcı ve/ya Kullanıcılar:
Sitede yer alan iletişim formalarında talep edilen bilgileri kendi rızasıyla verip siteye üye olanları veya kişisel bilgilerini vermeksizin yalnızca siteye ziyarette bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmektedir.

Gizlilik Koşulları ve Kullanım:
Kullanıcı ya da kullanıcılar, bahse konu siteyi ziyaret ettikleri esnada sitede bulunan, şirkete, üçüncü bir kuruluşa veya üçüncü kişiye ait herhangi bir görüş, haber, yazı, yorum, resim, grafik, bilgi, haber ve benzeri içerikten, bu tarz içeriklerin yayımının gecikmesinden, kesilmesinden, hatalı yayımlanması durumundan şirketimiz sorumlu değildir. Ayrıca içerik kullanımından veya bu içerikleri kaynak alarak almış oldukları kararların neticelerinden; web sitesinin kullanım koşulları bölümünü okumamış veya okumuş; fakat bunlara uygun harekette bulunmamış olmalarının sonucunda uğrayacakları manevi veya maddi, olumlu veya olumsuz oluşması muhtemel hiçbir zarardan ve masraftan Repeat Otomotiv’i sorumlu tutamaz. Buna bağlı çalışan veya onun bağlı çalıştığı hiçbir grup şirketinin, yöneticisinin, çalışanlarının, yetkililerinin, kuruluşlarının, içerik hazırlamakla görevli olanların ne hukuki ne de cezai hiçbir yükümlülüklerinin bulunmadığını, site üzerinde bulunan bilgilerin doğru veya yeterliği hususunda Repeat Otomotiv tarafından garanti edilmediğini beyan ile kabul etmişlerdir.
Şirket logosu veya web sitesinin sayfalarının başka bir araç kiralama web sayfasında yer almasından ya da web sitesine üçüncü bir kişi/kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılacak herhangi bir içerik yüklenmesinden elde edilecek bilgilerin kullanımından, internetin genel çerçevesindeki sorumluluk doğurmayacak herhangi bir içerikten kullanıcı veya kullanıcılar Repeat Otomotiv’i sorumlu tutamazlar. Ona bağlı ya da onun bağlı olduğu hiçbir grup şirketinin, çalışanının, yöneticisinin, yetkililerinin, içerik hazırlayıcılarının cezai veya hukuki hiçbir sorumluluklarının olmadığını beyan ile kabul etmiş sayılırlar.
Kullanıcı veya kullanıcılar Repeat Otomotiv’in web sayfasında bulunan kullanım koşulları, Kiralama koşullarını ve gizlilik politikalarını tek taraflı her zaman değiştirmeye veya güncellemeye yetkili olduğunu, bunlarda yapılacak bütün değişiklikleri peşin olarak kabul ettiklerini beyan il kabul etmiş sayılırlar.
Kullanıcı veya kullanıcılar Repeat Otomotiv’in web sitesinde kendilerini saha sağlıklı tanımak ve tercihlerini, ilgilerini daha yakından gözlemleyebilmek amacıyla siteye üye olurken yaşam alanları ve ilgileriyle alakalı kişisel bilgilerinin web sitesi ile paylaşılmasının şahıslarından talep edilebileceğini; bahse konu bilgileri site ile tamamıyla kendi istek ve onaylarıyla paylaştıklarını; bu bilgilerin kendilerini daha ayrıntılı tanımak, kendilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek; site etkinliklerinden, yeniliklerinden şahıslarını haberdar edebilmek amacıyla kendilerinden talep edilmiş olduğunu; elde edilen bahse konu bilgilerin Repeat Otomotiv bünyesinde yer alan veri altyapı tabanında gizli şekilde saklanacağını, ticari gerekçeyle üçüncü şahıslarla veya kuruluşlarla paylaşılmayacağını bildiklerini beyan ile kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcı veya kullanıcılar şirketin kişisel bilgileri kullanıcıların paylaşılması hususunda izni varsa veya kullanıcı profillerinin belirlenmesi ,hizmet kalitesinin arttırılması, şirket web sitesinin oluşturulması ve devamını sağlamak için birlikte çalıştığı rent a car firmalarının web site hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla veya yasal bir zorunluluk halinden dolayı herhangi bir kamusal kurum ve kuruluşları tarafından ifşası isteniyorsa paylaşılacağını; Repeat Otomotiv’in açıklanan şekilde bahse konu bilgileri kullanması sebebiyle meydana gelecek zararlardan, hasarlardan Repeat Otomotiv’in sorumlu tutulamayacağını; ona bağlı ya da onun bağlı olduğu hiçbir grup şirketinin, çalışanının, yöneticisinin, yetkililerinin, içerik hazırlayıcılarının cezai veya hukuki hiçbir sorumluluklarının olmadığını beyan ile kabul etmiş sayılırlar.
Kullanıcı veya kullanıcılar oto kiralama web sitesiyle paylaştıkları yaşam alanlarıyla ve ilgi alanlarıyla alakalı kişisel bilgilerini web sayfası üzerinden her zaman güncelleyebileceklerini, iptal edebileceklerini, paylaşımını yaptıkları bilgilerin doğru ve açık biçimde tanımlanmasının yasalara ve mevzuatlara uygunluk, uyumluluk açısından önemli olduğunu bilerek yanlış bilgi verilmesi halinde doğacak olan sorumlulukların tamamıyla kendilerine ait olacağını beyan ile kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcı veya kullanıcılar web sitesiyle paylaştıkları e-posta adreslerine, telefon numaralarına Repeat Otomotiv’in bildirim mesajları ve kampanyalarının iletilmesini beyan ile kabul etmiş sayılırlar. Web sitesi, kullanıcıların telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgilerini kendi özel veri tabanında saklayacağını, sözleşmede yer alan paylaşılabilirlik dışında üçüncü bir kişi ve kurumla paylaşmayacağını belirtir.
Kullanıcı veya kullanıcılar web sitesi üzerinde bir başka araba kiralama web sitesine veya içeriğe erişim olanağı tanıyan linklerin yer alabileceğini, bunların doğruluğunun, kontrolünün veya yeterliliğinin Repeat Otomotiv’le alakası olmadığını, Repeat Otomotiv’inbu site ve linkleri hiçbir biçimde desteklemediğini, sahip çıkmadığını veya içerdiği bilgilerin doğruluğu, bu sitelerin gizlilik uygulamaları konusunda bir garanti vermediğini; bu sitelerde yer almakta olan içeriklerden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, bahse konu sitelerin kullanımı sebebiyle doğması muhtemel maddi ya da manevi, olumlu veya olumsuz muhtemel herhangi bir zarardan ve masraftan Repeat Otomotiv’in sorumlu olmayacağını beyan ile kabul etmiş sayılırlar.
Kullanıcı veya kullanıcılar web sitesi üzerinden Repeat Otomotiv’e, üçüncü bir kişiye veya kuruluşa ait bulunan herhangi bir yorum, yazı, haber, resim, grafik, bilgi, görüş, görüntü, şekil ve benzeri bir materyal bulunabileceğini, Repeat Otomotiv’in bahse konu materyallerle alakalı olan Fikir ve Sanat eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal hak ve sorumluluklara sahip olduğunu; bunların Repeat Otomotiv’in yasal izni olmaksızın değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, satılamayacağını, yayınlanamayacağını, kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini beyan ile kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcı veya kullanıcılar bahse konu web siteye girmeden evvel yukarıda yer verilen Web Sayfası Kullanım Koşullarını okuduklarını, yukarıda belirtilmiş olan bütün hususlara uyacaklarını, yukarıda yer alan hususlarla alakalı olarak herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya talep olduğu taktirde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin yetkili bulunacağını, bahse konu web sitesi üzerinde yer alan içerilerin ve Repeat Otomotiv’e ait bütün bilgisayar kayıtlarının HUMK. Madde 287’ye göre kesin ve münhasır bir delil sayılacağını gayri kabili rücu biçimde beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Whatsapp Telefon